Cliëntenraad

De Cliëntenraad behartigt de belangen van bewoners en cliënten van Zorggroep Reinalda. Deze raad bestaat uit zowel bewoners/cliënten als naasten.

Belangrijke onderwerpen

De Cliëntenraad mag altijd advies uitbrengen, gevraagd én ongevraagd. Dit kan gaan over alles wat van belang is voor de cliënten. Daarnaast zijn er in de wet bepaalde onderwerpen vastgelegd, waarbij het advies van de Cliëntenraad zwaarder weegt. Dit zijn onderwerpen die van grote invloed zijn op de kwaliteit van zorg en leven. Denk bijvoorbeeld aan voeding, veiligheid en recreatie.

Contact

Wilt u contact opnemen met de Cliëntenraad ? Dat kan op verschillende manieren.

  • Per e-mail: via clientenraad@zorggroepreinalda.nl
  • Via het spreekuur iedere eerste vrijdag van de maand van 15:00 tot 16:00u in het Atrium
  • Per post: Cliëntenraad Zorggroep Reinalda, p/a Leonard Springerlaan 1, 2033 TA Haarlem
  • De Cliëntenraad heeft ook een eigen brievenbus naast de receptie van het Reinaldahuis