Behandeldienst

Heeft u last van ouderdomsklachten? Of heeft u beperkingen als gevolg van een ziekte of aandoening? Ons behandelteam van deskundigen kan u ondersteunen. Zowel op lichamelijk als op geestelijk gebied. Al onze deskundigen zijn gespecialiseerd in het werken met ouderen.

Specialist Ouderengeneeskunde

Aan het Reinaldahuis zijn twee specialisten Ouderengeneeskunde verbonden. Komt u bij ons wonen, met de indicatie Verblijf met behandeling? Dan maakt u kort na uw intrek kennis met één van beide artsen. Deze arts is verantwoordelijk voor alle medische zorg aan u. Ook zal de arts een behandelplan opstellen, uiteraard in nauw overleg met u.

Verpleegkundig specialist

De verpleegkundig specialist kan u op medisch gebied ondersteunen, adviseren en begeleiden. Daarbij staat uw welzijn centraal. De verpleegkundig specialist stelt een behandelplan op en voert medische zorg uit. Dit gebeurt in nauw overleg met de specialist Ouderenzorg en andere collega’s uit ons team.

Kwaliteitsverpleegkundige

Binnen Zorggroep Reinalda willen we dat u de beste zorg krijgt. Hierbij speelt de kwaliteitsverpleegkundige een belangrijke rol. Deze verpleegkundige bevordert en bewaakt de kwaliteit en de veiligheid van onze zorg. Bijvoorbeeld door het coachen van de zorg- en behandelcollega’s.

Diëtist

Veroudering, ziekte, medicijngebruik, kauw- en slikproblemen, verandering van eetlust en smaak. Dat zijn allemaal factoren die van invloed kunnen zijn op uw gezondheid en voedselinname. Bij alle vragen en problemen op dit gebied kan de diëtist u helpen.

Ergotherapeut

Heeft u moeite met dagelijkse handelingen als opstaan, aankleden, koken of boodschappen doen? Bijvoorbeeld als gevolg van een hersenbloeding of psychische klachten? De ergotherapeut kan u hierbij ondersteunen, begeleiden en adviseren. Het doel is dat u straks weer zo goed mogelijk functioneert. De ergotherapeut kan u ook helpen met hulpmiddelen en aanpassingen in uw huis.

Fysiotherapeut

Heeft u moeite met bewegen? De fysiotherapeut kan u met een gerichte behandeling helpen om uw zelfredzaamheid te verbeteren of te herstellen. De fysiotherapeut kan tevens adviseren welke hulpmiddelen voor u het bewegen makkelijker maken. Denk bijvoorbeeld aan aangepast schoeisel, een prothese, rollator of ander loophulpmiddel.

Geestelijke verzorging

Verhuizen naar een verpleeghuis is een grote overgang. Dit kan veel vragen en zorgen oproepen. Ook andere (ingrijpende) veranderingen in het leven kunnen veel teweeg brengen. Het kan dan prettig zijn om hierover in gesprek te gaan. Bij Zorggroep Reinalda zijn twee geestelijk verzorgers werkzaam om u te begeleiden bij dit soort levens- en zingevingsvragen. Zij staan open voor uw verhaal of u nu gelovig ben of niet, en ongeacht uw achtergrond.

Psycholoog

Heeft u last van vergeetachtigheid, somberheid, angstgevoelens of verdriet? Of wilt u hulp bij rouwverwerking of het omgaan met het verlies van uw zelfstandigheid? Een paar gesprekken met de psycholoog kunnen u weer op weg helpen. De psycholoog biedt een luisterend oor en kijkt welke behandeling of eventueel onderzoek nodig is. Ook kan de psycholoog uw naasten erbij betrekken.

Maatschappelijk werk

De maatschappelijk werker biedt begeleiding en ondersteuning aan zowel cliënten als mantelzorgers. Bijvoorbeeld bij het omgaan met de opname in het verpleeghuis, het oppakken van dingen die het leven van de bewoner (weer) waardevol maken, het omgaan met veranderde relaties in de familie, conflicten en teleurstellingen. Ook kunt u de maatschappelijk werker raadplegen bij vragen op het gebied van financiën, uitkeringen, contacten met andere instanties, bewindvoering en/of mentorschap. Contact: maatschappelijkwerk@zorggroepreinalda.nl.

Kunstzinnig vaktherapeut

Zit u niet lekker in uw vel door lichamelijke en/of mentale hinder? Rouwt u om verlieservaringen of u voelt zich misschien eenzaam? De vaktherapeut in het Reinaldahuis biedt persoonlijke ondersteuning en begeleiding door middel van kunstzinnige activiteiten. Tijdens het schilderen of tekenen wordt ‘het gezonde’ in u aangesproken en uw eigenwaarde versterkt. Ook kunt u fijne herinneringen herbeleven. Wat als fijn wordt ervaren: de nadruk ligt niet ligt op het voeren van een gesprek, maar op creatieve ontdekkingen.

Logopedist

Niet goed kunnen spreken, slikken of kauwen. Dat kunnen de nare gevolgen zijn van een beroerte of herseninfarct. Bij taal-, slik-, kauw-, spraak- of gehoorproblemen gaat de logopedist met u aan de slag. Het doel is om met oefeningen op maat zoveel mogelijk verbetering aan te brengen. De logopedist kan u ook adviseren over communicatiemiddelen, als spreken en schrijven (tijdelijk) niet meer gaat.

Mondhygiënist

Regelmatig komt een mondhygiënist langs in het Reinaldahuis. Deze kan uw gebit controleren en reinigen. Zo kunnen problemen met uw gebit en/of tandvlees worden voorkomen én bestreden. De mondhygiënist stelt een persoonlijk mondzorgplan op en verwijst u – indien nodig – naar de tandarts. Ook de tandarts komt langs in het Reinaldahuis, mocht dat nodig zijn.

Nuttige link

Lees meer over revalideren