Humanisme

Zorggroep Reinalda is in 1960 opgericht als humanistische zorgorganisatie. Belangrijke pijlers van het humanisme zijn vrijheid en autonomie, jezelf kunnen en mogen zijn, onderlinge verdraagzaamheid en eigen regie. Deze waarden komen terug in de manier waarop we omgaan met onze bewoners en hun naasten.

Respect voor iedereen

Binnen Zorggroep Reinalda is ruimte voor ieders identiteit. Een goed voorbeeld is ons keurmerk Roze Loper . Dit is hét certificaat voor zorgorganisaties die aandacht besteden aan seksuele diversiteit, zowel bij bewoners als medewerkers. Binnen onze organisatie is iedereen welkom.

Een luisterend oor

Binnen Zorggroep Reinalda is ook ruimte voor spiritualiteit en zingeving. Hiervoor kunt u terecht bij een van onze humanistisch geestelijk verzorgers. Zij bieden alle bewoners een luisterend oor, ongeacht uw levensbeschouwelijke achtergrond. De humanistisch geestelijk verzorger kan u – in een vertrouwelijk gesprek – ondersteunen bij allerlei levensvragen. Bijvoorbeeld op het gebied van verlies, eenzaamheid, ziekte, somberheid, keuzes en zingeving. Soms eenmalig, soms gedurende een langere periode. De gesprekken zijn vertrouwelijk en worden alleen met uw instemming gerapporteerd in het zorgdossier.

Gespreksgroepen en vieringen

De humanistisch geestelijk verzorger organiseert ook gespreksgroepen voor bewoners van het Reinaldahuis en De Roos. Hierbij komen maatschappelijke en levensbeschouwelijke thema’s aan bod, ondersteund met gedichten en muziek. Daarnaast vinden er vieringen en herdenkingen plaats, ook voor bewoners met een katholieke of protestants-christelijke achtergrond.

Humanistische uitvaartbegeleiding

De humanistisch geestelijk verzorger kan tevens helpen bij de voorbereiding en uitvoering van een uitvaart. Denk bijvoorbeeld aan het meedenken over een passend afscheid of het houden van een toespraak. Sommige uitvaartverzekeringen vergoeden de kosten hiervan.

Contact

Wilt u contact opnemen met een van onze humanistisch geestelijk verzorgers? Dat zijn Sandra Schouwstra (algemeen geestelijk verzorger), Hester Buwalda  (humanistisch geestelijk verzorger) en Corine de Jong  (algemeen geestelijk verzorger). Zij zijn bereikbaar via: