Ontwikkelingen, kaderbrief en kwaliteitsverslag

Bent u benieuwd naar de ontwikkelingen binnen Zorggroep Reinalda? In onze Kaderbrief 2022 leest u over onze plannen. En in ons Kwaliteitsverslag 2021 en het kwaliteitsplan 2022 leest u meer over onze zorg en dienstverlening in het afgelopen jaar en over onze plannen voor 2022.

Complimenten geven

In 2021 hebben wij ons – vanzelfsprekend – ingezet voor goede kwaliteit van zorg- en dienstverlening aan onze bewoners en cliënten. Wederom in een dynamische context. De neiging bestaat om vooral te kijken naar wat er nóg beter kan. Op zich is dat ook goed, want natuurlijk willen wij onze zorg steeds verder blijven verbeteren en doorontwikkelen.

Tegelijk vinden wij het waardevol om óók stil te staan bij wat er allemaal goed gaat. Complimenten geven (en ontvangen) motiveert en geeft positiviteit een boost. Daarom hebben we 2021 afgesloten met een Complimentenweek. Onze medewerkers hebben zich afgelopen periode met hart en ziel ingezet voor onze cliënten en bewoners onder de uitdagende omstandigheden van corona. Daar spreken wij onze waardering en respect voor uit. Eigenlijk is deze inzet iedere dag wel een waarderend applaus waard!

Kwaliteitsverslag 2021 en -plannen 2022

Door de uitbraak van corona, de ontvlechting van de Carante Groep, het fusieonderzoek met Kennemerhart, een aantal calamiteiten en de vermoeidheid onder onze medewerkers door corona en verzuim, hebben we in 2021 niet al onze plannen (volledig) kunnen realiseren. Desondanks hebben we veel dingen bereikt waar we trots op zijn.

Palliatieve unit Homerus

In het voorjaar van 2021 hebben we op de derde etage vier Wlz-appartementen verbouwd tot zeven (palliatieve) studio’s en een familiekamer. Dit is onze nieuwe palliatieve unit Homerus. De bewoners van deze studio’s ontvangen palliatieve zorg vanuit een Eerstelijns Verblijf (ELV)-indicatie. Onze zorgmedewerkers hebben afgelopen jaar extra training gehad om goede palliatieve zorg te kunnen geven. Daarnaast hebben we contact met verschillende stakeholders zoals het hospice.

Roze loper en HKZ

Gelijktijdig met de HKZ-audit (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) vond in september 2021 de audit voor het Roze loper-keurmerk plaats. Zorggroep Reinalda heeft beide keurmerken opnieuw toegekend gekregen. Daarnaast beschikken wij trouwens ook over de certificering Vrijwillige inzet, goed geregeld!.

Nieuwe medewerkers zijn welkom

Hoe zorg je dat nieuwe (zorg)medewerkers zich welkom en snel ‘thuis’ voelen? Om daarbij te helpen heeft Zorggroep Reinalda in het voorjaar van 2021 een app gebouwd voor onze nieuwe medewerkers. Deze Welkom bij-app maakt hen meteen wegwijs in de organisatie. De app ‘vertelt’ bijvoorbeeld over wat we bij Reinalda belangrijk vinden (onze missie, visie en humanistische grondslag). Ook geven huidige zorgmedewerkers met filmpjes een kijkje in hun werkzaamheden en vertellen ze over hun ervaringen binnen Zorggroep Reinalda.

Documenten: