Klachten & complimenten

Hoe is uw ervaring met het Reinaldahuis van Kennemerhart? Wij horen het graag, ook als u een klacht heeft. Dat helpt ons om onze zorg- en dienstverlening continu te verbeteren.

Samen een oplossing zoeken

Heeft u een klacht, bijvoorbeeld over een medewerker? Probeer dan eerst samen in gesprek te gaan. Ook kunt u de leidinggevende benaderen. In veel gevallen leidt dit al tot een oplossing. Bijvoorbeeld als er sprake is van onduidelijkheid of een misverstand.

Klachtenfunctionaris

Wilt of kunt u de klacht niet bespreken met de medewerker? Of leidde het gesprek niet tot een oplossing? Dan kunt u de klachtenfunctionaris benaderen. Deze vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en gaat samen met u op zoek naar een oplossing.

Formele klacht

Bent u niet tevreden over de oplossing? Dan kunt u de klacht formeel indienen voor een uitspraak. Dit kan bij de Raad van Bestuur. De klachtenfunctionaris zorgt ervoor dat uw klacht op de juiste plaats terechtkomt. Ook kan de klachtenfunctionaris u helpen met eventuele vervolgstappen, mocht dat nodig zijn.

Contact

Wilt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris? Dat kan op verschillende manieren.

 • Per e-mail: via klachten@kennemerhart.nl
 • Telefonisch: 06-57563619
 • Per post: Postadres: Kennemerhart, t.a.v. de klachtenfunctionaris, Diakenhuisweg 41, 2033 AP Haarlem

U kunt ons klachtenreglement hier vinden.

Onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang

Heeft u een vraag of klacht over de onvrijwillige geboden zorg of ondersteuning, en wilt u er met een onafhankelijke partij over praten? Neem dan contact op met de cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang (CVP Wzd). 

Wat kan de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd voor u betekenen?

 • luisteren naar uw verhaal
 • helpen uw vraag of klacht te verhelderen & verwijzen zo nodig door
 • informatie en uitleg geven over uw rechten binnen de Wzd
 • ondersteuning bij het zoeken naar oplossingen van uw vraag of klacht
 • ondersteuning bij het schrijven van een klachtbrief, of meegaan naar gesprekken waar de klacht besproken wordt.

Wie is uw cliëntenvertrouwenspersoon Wzd?

Mariska van Huissteden

06-25644905

M.vanHuissteden@zorgstemvertrouwenspersonen.nl 

De cliëntenvertrouwenspersoon Wzd zal de locaties en groepen met enige regelmaat bezoeken.

Complimenten?

Bent u tevreden over onze zorgverlening? Of wilt u een compliment geven aan een van onze medewerkers? Wij horen het graag! U kunt uw compliment op verschillende manieren delen.

 • Per e-mail: info@kennemerhart.nl
 • Per telefoon: 023 – 5214214
 • Per post: Kennemerhart, Diakenhuisweg 41, 2033 AP Haarlem

Uw ervaring met het Reinaldahuis van Kennemerhart kunt u ook delen via zorgkaartnederland.nl. Wij stellen het op prijs als u daar een korte waardering wilt achterlaten.

Deel uw ervaring