Klachten & complimenten

Hoe is uw ervaring met Zorggroep Reinalda? Wij horen het graag, ook als u een klacht heeft. Dat helpt ons om onze zorg- en dienstverlening continu te verbeteren.

Samen een oplossing zoeken

Heeft u een klacht, bijvoorbeeld over een medewerker? Probeer dan eerst samen in gesprek te gaan. Ook kunt u de leidinggevende benaderen. In veel gevallen leidt dit al tot een oplossing. Bijvoorbeeld als er sprake is van onduidelijkheid of een misverstand.

Cliëntvertrouwenspersoon

Wilt of kunt u de klacht niet bespreken met de medewerker? Of leidde het gesprek niet tot een oplossing? Dan kunt u de cliëntvertrouwenspersoon benaderen. Deze vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en gaat samen met u op zoek naar een oplossing.

Formele klacht

Bent u niet tevreden over de oplossing? Dan kunt u de klacht formeel indienen voor een uitspraak. Dit kan bij de Raad van Bestuur of de externe klachtencommissie. De cliëntvertrouwenspersoon zorgt ervoor dat uw klacht op de juiste plaats terechtkomt. Ook kan de vertrouwenspersoon u helpen met eventuele vervolgstappen, mocht dat nodig zijn.

Contact

Wilt u contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon? Dat kan op verschillende manieren.

  • Per e-mail: via clientenvertrouwenspersoon@zorggroepreinalda.nl
  • Telefonisch: neem contact op met de receptie (023 – 543 40 00); u wordt dan teruggebeld door de vertrouwenspersoon
  • Per post: Cliëntvertrouwenspersoon Zorggroep Reinalda, Postbus 1628, 2003 BR Haarlem
  • De cliëntvertrouwenspersoon heeft ook een eigen brievenbus in het atrium van het Reinaldahuis, tegenover de dubbele liften
  • Spreekuur: elke eerste dinsdag van de maand van 10.45 tot 11.45 uur, tegenover de fysiotherapie in het Reinaldahuis
  • En lees hier het jaarverslag cliëntvertrouwenspersoon 2018

Complimenten?

Bent u tevreden over onze zorgverlening? Of wilt u een compliment geven aan een van onze medewerkers? Wij horen het graag! U kunt uw compliment op verschillende manieren delen.

  • Per e-mail: info@zorggroepreinalda.nl
  • Per telefoon: 023 – 543 40 00
  • Per post: Zorggroep Reinalda, Leonard Springerlaan 1, 2033 TA Haarlem

Uw ervaring met Zorggroep Reinalda kunt u ook delen via zorgkaartnederland.nl. Wij stellen het op prijs als u daar een korte waardering wilt achterlaten:

Deel uw ervaring