Lang verblijf met zorg

Een warm thuis in het Reinaldahuis

Het liefst blijft u natuurlijk zo lang mogelijk zelfstandig wonen, in uw eigen huis en buurt. Met de mogelijkheden van onze thuiszorg en dagbesteding is dat vaak nog heel goed mogelijk. Gaat het thuis echt niet meer? Dan is het een prettig idee dat u bij Zorggroep Reinalda een warm thuis kunt vinden.

In het Reinaldahuis hebben we gewone woonafdelingen. Hier kunt u terecht als u een chronische ziekte of lichamelijke beperking heeft, al dan niet in combinatie met beginnende dementie. Voor mensen met matige of vergevorderde dementie hebben we een beschermende woonafdeling, waar u veilig en vertrouwd kunt wonen.