Mantelzorgers

Bent u mantelzorger voor een naaste? Dan komt er veel op uw schouders neer. We helpen u daar graag bij. U hoeft het als partner, familie of naaste niet alleen te doen.

Mantelzorgondersteuning

Ook kunt u voor vragen of hulp altijd contact opnemen met de contactverzorgende of contactverpleegkundige van uw naaste. Dat kan ook via CarenZorgt, ons digitale zorgnetwerk. Hier kunt u niet alleen vragen stellen, maar ook afspraken maken, rapportages lezen en berichten uitwisselen.

Wij ontzorgen u

Ontvangt uw naaste nog geen professionele zorg en ondersteuning? En wilt u weten wat Zorggroep Reinalda binnen uw situatie kan betekenen? Neem dan contact op met het Servicebureau. Onze collega’s kunnen u informeren over tijdelijke of permanente overname van zorg, logeren, dagbesteding, vormen van ondersteuning en geld- en verzekeringskwesties.

Nuttige links voor mantelzorgers