Medezeggenschap

Zorggroep Reinalda vindt het belangrijk dat medewerkers een stem hebben in het beleid. Dit gebeurt via de Ondernemingsraad en de VAR.

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van medewerkers binnen Zorggroep Reinalda. Dit doet de OR onder meer op het gebied van bedrijfsvoering, sociaal beleid en de algemene gang van zaken. De OR kan de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren. De OR signaleert, adviseert, denkt mee, stelt voor en onderhandelt. Voor en namens alle medewerkers.

Contact opnemen met de OR kan via ondernemingsraad@zorggroepreinalda.nl.

VAR

De Raad van Bestuur krijgt tevens advies van de Verpleegkundige en verzorgende AdviesRaad (VAR). De VAR denkt mee over onderwerpen die het vak van verpleegkundige en verzorgende raken. Zo draagt de VAR bij aan (nog) meer werkplezier en kwaliteit binnen deze beroepsgroep. En daardoor aan betere zorg voor onze bewoners.

Contact opnemen met de VAR kan via var@zorggroepreinalda.nl.