Missie & Visie

Missie

Zorggroep Reinalda is een lokaal opererende zorgorganisatie die mensen ondersteunt om zo zelfstandig mogelijk een aangenaam en betekenisvol leven te leiden. Van oorsprong hebben wij onze wortels in het humanisme, waardoor tolerantie, respect, autonomie en eigen verantwoordelijkheid belangrijke waarden zijn van waaruit wij werken.

Visie

Wij werken persoonsgericht, ondersteunen de eigen regievoering van onze cliënten (en hun naasten) en bieden onze ondersteuning op een manier die volgens de cliënt bijdraagt aan zijn/haar kwaliteit van leven. Dat doen wij binnen onze mogelijkheden waarbij professionele kaders en een gezonde bedrijfsvoering verenigd worden met liefdevolle zorg.

Wij bieden een fijne werkplek voor medewerkers en vrijwilligers. Die geven persoonlijke, op maat gesneden zorg- en dienstverlening en denken in mogelijkheden. Wij staan voor de kwaliteit van onze dienstverlening en de toegankelijkheid van ons aanbod.

Wij leveren op ondernemende wijze een bijdrage aan samenhangende zorg en welzijn in buurten waar we actief zijn. Dat doen wij samen met anderen. Wij zijn een professionele partner voor iedereen waar Zorggroep Reinalda mee werkt: cliënten en hun naasten, verwijzers, samenwerkingspartners, collega-organisaties, financiers, (rijks)overheid en onze medezeggenschapsorganen. Wij doen wat wij zeggen en zeggen wat wij doen.

Kernwaarden: TOPPS

Zorggroep Reinalda heeft vijf kernwaarden. Belangrijke waarden die we elke dag terugzien, in hoe we werken en met elkaar omgaan.

  • Tolerant: cliënten, diens naasten, collega’s (zowel medewerkers als vrijwilligers) en bezoekers hebben respect voor elkaar. Bij ons mag je zijn wie je bent, binnen de kaders en afspraken die we met elkaar zijn overeengekomen.
  • Oplossingsgericht: wij zijn creatief, zetten onze woorden om in daden en denken in mogelijkheden.
  • Persoonlijk: tijdens zorg- en andere contactmomenten hebben wij onverdeelde aandacht voor de cliënt. Het ondersteunen van de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt staat daarbij centraal.
  • Professioneel: wij zijn betrouwbaar en hebben kwaliteit van zorg- en dienstverlening hoog in het vaandel. Medewerkers ontwikkelen zich, groeien mee met veranderingen in de binnen- en buitenwereld en dragen verantwoordelijkheid hiervoor. Medewerkers worden hierin op persoonsgerichte wijze ondersteund. Zij zijn aanspreekbaar op hun handelswijze en de keuzen die zij daarin maken.
  • Samen: wij werken op een prettige en professionele manier met elkaar samen: zowel binnen als buiten de organisatie.