CO2 footprint van Zorggroep Reinalda

17 oktober 2019

In het voorjaar 2019 ondertekende Carolien Koning, bestuurder Zorggroep Reinalda, de Green Deal Zorg. Om te kijken hoe milieubewust Zorggroep Reinalda nu eigenlijk is tegenover andere zorgorganisaties, is er een CO2 footprint gemaakt. De CO2 footprint (CO2-voetafdruk) is een milieumaat voor het bedrijfsleven. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel CO2 het bedrijf uitstoot en waar de uitstoot gereduceerd kan worden.

Als de cijfers van Zorggroep Reinalda vergeleken worden met het gemiddelde van de verzorgingshuizen en verpleeghuizen, dan stoot Zorggroep Reinalda minder CO2 uit dan gemiddeld (bron: milieubarometer):

Zorggroep Reinalda
Elektriciteit 39.3 kWh/m2
Aardgas 2.29 m3/m2
Water 62.7 liter/bezet bed
Afval 404,2 kg/bezet bed

Gemiddelde zorglocatie

Elektriciteit 56.8 kWh/m2
Aardgas 15.4 m3/m2
Water 64.5 liter/bezet bed
Afval 726 kg/bezet bed

Ondanks dat we het dus al heel goed doen, gaan we ons inzetten om deze cijfers nog beter te maken. Zoals:

  • Meer afval scheiden waardoor er minder restafval overblijft;
  • We krijgen binnenkort papieren bekertjes;
  • Om waterverspilling tegen te gaan zullen de douchekoppen die vervangen moeten worden, vervangen worden door een duurzame variant waarbij minder water wordt verbruikt maar uiteraard met hetzelfde comfort;
  • Lampen die vervangen moeten worden, worden vervangen door ledlampen;

Ben je benieuwd naar de CO2 footprint van je eigen huishouden, vul dan op deze link de vragenlijst in: https://advies-op-maat.milieucentraal.nl/aom/?module=CO2-voetafdruk