Coronavirus

4 maart 2020

Zorggroep Reinalda houdt de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus nauwlettend in de gaten.

Wij volgen de aanbevelingen op van de RIVM en het ministerie van VWS. Daarnaast is er veelvuldig contact met huisartsen en ziekenhuizen. Medewerkers worden over symptomen, bestrijding en preventie geïnformeerd via onze interne kanalen. Vooralsnog zijn verdere maatregelen nog niet nodig. Mocht dat nodig zijn dan leest u dit terug op onze website.

Wat kunt u doen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen?

Hygiëne is hierin heel belangrijk. Maatregelen ten aanzien van hand- en hoesthygiëne moeten strikt worden nageleefd.

  • Was uw handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes; de papieren zakdoek maar één keer gebruiken en weggooien in de afvalemmer
  • Na het hoesten de handen wassen met water en zeep of handalcohol gebruiken
  • Vermijd aanraken van de ogen, mond en neus met ongewassen / ongedesinfecteerde handen

Vragen?

Op de website van het RIVM www.rivm.nl kunt u terecht voor de meest actuele informatie. Ook is er een landelijk informatienummer ingesteld voor uw vragen over het coronavirus T 0800-1351.