Gericht gewerkt aan goede en liefdevolle zorg dankzij IGJ bezoek

26 juni 2019

Onlangs vond het herhaalbezoek plaats van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Dit was naar aanleiding van het reguliere bezoek op 4 oktober 2018 wat alle verpleeghuizen in Nederland krijgen en het verbeterplan dat daar voor Zorggroep Reinalda uit voortvloeide.

We zijn heel blij met alle medewerkers en vrijwilligers die de afgelopen maanden hard gewerkt hebben om nog betere kwaliteit van zorg te kunnen leveren aan onze bewoners. Conform de eisen die we met elkaar als sector zijn overeen gekomen.

Positieve ontwikkelingen naar aanleiding van verbeterpunten
De IGJ deed tijdens het bezoek een check op de onderwerpen waarvan zij de vorige keer constateerden dat die niet (voldoende) op orde waren. De verbeterpunten lagen vooral op het gebied van deskundigheid. In de terugkoppeling hebben zij nog geen eindoordeel gegeven, want dat volgt als zij ook nog een aantal schriftelijke stukken hebben bestudeerd. Wél heeft de IGJ gemeld dat ze een duidelijke verbetering en positieve ontwikkeling zien. Tevens gaven ze aan dat de informatie uit het inleidende gesprek overeenkwam met hetgeen ze gezien hebben in de praktijk.

Carolien Koning, bestuurder Zorggroep Reinalda: ‘Het bezoek van de IGJ heeft ons geholpen, want hiermee konden we gericht werken aan goede en liefdevolle zorg voor onze cliënten conform de eisen van het kwaliteitskader. Het is goed dat andere ogen meekijken en adviseren waar het bij ons beter kan’.

Definitieve rapport volgt
Meer informatie over de definitieve resultaten naar aanleiding van het bezoek volgt nadat de IGJ het rapport definitief gemaakt heeft. Het is nog niet duidelijk wanneer dat precies is.