IGJ bevestigt kwalitatief goede en liefdevolle zorg bij Zorggroep Reinalda

3 oktober 2019

Zorggroep Reinalda levert kwalitatief goede en persoonsgerichte zorg. Dit is één van de conclusies komend uit het IGJ rapport dat wij onlangs ontvingen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). ‘We zijn heel blij met alle medewerkers en vrijwilligers die de afgelopen maanden hard gewerkt hebben om nog betere kwaliteit van zorg te kunnen leveren aan onze bewoners. Conform de eisen die we met elkaar als sector zijn overeen gekomen’, aldus Carolien Koning, bestuurder Zorggroep Reinalda.

Het rapport was naar aanleiding van het reguliere bezoek op 4 oktober 2018 wat alle verpleeghuizen in Nederland krijgen. Na het bezoek van 4 oktober 2018 is Zorggroep Reinalda een verbetertraject in gegaan. Op 25 juni 2019 bracht de IGJ een herhaalbezoek aan Zorggroep Reinalda en deed een check op de onderwerpen waarvan zij de vorige keer constateerden dat die niet (voldoende) op orde waren.

Alles op groen
De verbeterpunten lagen vooral op het gebied van deskundigheid. Zo kon de bezetting op de huiskamers tijdens piekmomenten worden verbeterd en was de verslaglegging van het overleg tussen behandelaren en het verzorgend team niet duidelijk genoeg. Een ander verbeterpunt was het vertalen van de wensen en behoeften van cliënten in zorgdoelen. Op deze onderdelen scoren we weer volledig aan de norm. Daarmee heeft Zorggroep Reinalda nu op alle onderdelen licht- of donkergroen behaald, wat betekent dat wij op elk onderdeel grotendeels of volledig aan de norm voldoen.

De inspectie is positief over de manier waarop Zorggroep Reinalda structureel werkt aan het verbeteren van de zorg en heeft vertrouwen in het lerend vermogen van de organisatie. “Zorggroep Reinalda creëert een veilige cultuur die gericht is op leren en verbeteren”, aldus de Inspectie.

Goed dat andere ogen meekijken
Carolien Koning, bestuurder Zorggroep Reinalda: ‘Het bezoek van de IGJ heeft ons geholpen, want hiermee konden we gericht werken aan goede en liefdevolle zorg voor onze cliënten conform de eisen van het kwaliteitskader voor nu en in de toekomst. Het is goed dat andere ogen meekijken en adviseren waar het bij ons beter kan’.