Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd laat Reinalda verbeteringen zien

2 april 2019

Onlangs hebben wij een regulier bezoek gehad van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Dit betrof een regulier bezoek wat alle verpleeghuizen in Nederland krijgen. Inmiddels hebben we een schriftelijke terugkoppeling ontvangen van de inspectie, waarbij met name de verbeterpunten liggen op het gebied van deskundigheid.

De inspectie heeft bijvoorbeeld aangegeven dat we het cliëntendossier moeten professionaliseren. En dat het toegankelijker moet zijn voor alle zorgmedewerkers rondom de betreffende cliënt.  Ook gaf de inspectie aan dat we goed op weg zijn met het geven van liefdevolle persoonsgerichte zorg aan onze cliënten, maar ze adviseren ons tegelijkertijd om meer in gesprek te gaan met de cliënten bij de invulling en voorbereiding van het overleg tussen de bij de bewoner/cliënt betrokken behandelaren en medewerkers.

Met een aantal verbeterpunten waren we al mee aan de slag en zijn inmiddels al verbeterd. De andere verbeterpunten worden opgepakt.  We hebben een werkgroep ingesteld met verschillende vertegenwoordigers uit onze organisatie. Elk verbeterpunt kent een aantal acties die uitgevoerd worden in de praktijk van alledag en kent een persoon die de voortgang bewaakt. Daarnaast komt de werkgroep maandelijks bij elkaar om het totale proces en bereikte resultaten te volgen.

Het bezoek van de IGJ heeft ons enorm geholpen, want nu kunnen we gericht werken aan goede en liefdevolle zorg voor onze cliënten conform de eisen van het kwaliteitskader. Carolien Koning, bestuurder Zorggroep Reinalda: ‘Ik zie het bezoek als een positief onderdeel van het nieuwe beleid in de verpleeghuiszorg waarin het samen leren en verbeteren centraal staan. Het is goed dat andere ogen meekijken waar het bij ons beter kan. Toen ik hier vorig jaar kwam lagen er ontegenzeggelijk opdrachten op het gebieden van kwaliteit en financiën. Net als bij andere zorginstellingen overigens.’

De eerste stappen zijn gezet, maar we gaan er samen met onze hardwerkende professionals en vrijwilligers alles aan doen om in een volgend inspectiebezoek te laten zien dat de kwaliteit en veiligheid van Zorggroep Reinalda voldoet aan de eisen die we met elkaar als sector zijn overeengekomen  De inspectie heeft zelf al aangegeven vertrouwen te hebben in de verbeter- en ontwikkelkracht van Zorggroep Reinalda, omdat we transparant én in ontwikkeling zijn.