Reinalda brengt bewoners en familie dichter bij elkaar

8 mei 2020

De strijd tegen corona gaat de goede kant op. Het aantal nieuwe besmettingen in ons land neemt af, júist dankzij de genomen maatregelen. De maatregelen waren intens, maar we kunnen voorzichtig zeggen dat het zijn vruchten heeft afgeworpen. En we zijn blij te kunnen laten weten dat we op de achtergrond hard werken aan een nieuw perspectief. Maar dat wordt wel uiterst voorzichtig om straks geen spijt te krijgen. Een te snelle versoepeling kan leiden tot een tweede piek van besmettingen en dat is absoluut niet wenselijk. De gezondheid van onze bewoners/ cliënten en hun dierbaren én onze toegewijde zorgverleners gaat boven alles. 

De invulling van de bezoekregeling is één van de eerste stappen van de versoepelde maatregelen. Eind april gaf De Verpleegkundige Adviesraad (VAR), de Cliëntenraad (CR), Ondernemingsraad (OR) en de Raad van Toezicht (RvT) aan Zorggroep Reinalda een positief advies onder andere over de bezoekersregeling. Daarnaast heeft ons vaste artsenteam kritisch meegedacht in de versoepeling van de bezoekersregeling.  Ook zij ondersteunen het idee. Tenslotte deed op 6 mei jl. de GGD een audit bij Zorggroep Reinalda om te toetsen of wij aan de richtlijnen voldoen en de juiste voorzorgsmaatregelen hebben getroffen. En ook zij waren heel tevreden; de audit verliep zeer positief.

Carolien Koning, bestuurder Zorggroep Reinalda: ’We kregen van de GGD complimenten en zij adviseerden ons om door te gaan met de ingeslagen weg. En omdat we ook een positief advies kregen van alle betrokken medezeggenschapsorganen hebben we besloten om vanaf 11 mei te starten met een pilot rondom de bezoekersregeling. We lopen wellicht hiermee iets voorruit, maar we hebben onze organisatie ook een week eerder gesloten dan het merendeel in Nederland. We willen via deze manier de mensen weer iets dichter bij elkaar brengen, want het is een ongelooflijke opgave voor onze bewoners om elkaars dierbaren zolang niet te kunnen zien, spreken, ruiken.’

De verruiming van de maatregelen wordt heel gefaseerd ingezet. Tussen elke stap komen periodes te zitten om te zien wat het effect van een maatregel is. Dit om zoveel mogelijk risico’s te beperken en te voorkomen dat er alsnog besmettingen plaatsvinden.

De komende stappen

Bezoekersregeling bewoners

In de week van  11 mei starten we in een kleine pilotgroep voorzichtig met het toelaten van één mantelzorger per bewoner voor maximaal een half uur. Carolien Koning: ‘We hebben hiervoor een speciale bezoekersruimte ingericht volgens de richtlijnen van het RIVM en GGD. Omdat we het advies van het RIVM nauwlettend volgen en er voorwaarden verbonden zijn aan de versoepeling van de bezoekersregeling, benaderen we zelf een aantal bewoners en mantelzorgers om te vragen of ze mee willen doen aan deze proef.’ 

Afhankelijk van de besluiten van de overheid, is het de bedoeling dat ze na 20 mei weer verder kunnen uitbouwen zodat elke bewoner wekelijks een bezoeker kan ontvangen in de bezoekersruimte. Ook wordt er in deze week een ‘Reunite Unit’ geplaatst, een externe ontmoetingsruimte bij het Reinaldahuis voor onze bezoekers en bewoners . 

Dagbesteding voor cliënten buiten het Reinaldahuis

Vanaf 20 mei start Zorggroep Reinalda in kleine groepen veilig met de dagbesteding voor cliënten in de huurwoningen en voor deelnemers van de dagbestedingsactviteiten uit de wijk. Er komt één vaste medewerker op dezelfde groep cliënten. Carolien Koning: ‘Omdat het een pilot betreft informeren we de deelnemers rechtstreeks over de deelname mogelijkheden. En uiteraard houden we hierbij weer de richtlijnen van het RIVM hoog in het vaandel, zoals de anderhalve meter afstand en de strikte hygiëneregels rondom het handen wassen.’ 

Ook bij de dagbesteding geldt dat afhankelijk van de besluiten van de overheid in de maand mei en de resultaten uit deze proef, ze hopen om de dagbestedingsactiviteiten weer verder te kunnen uitbouwen. Zodra er meer bekend is, worden de deelnemers geïnformeerd over de mogelijkheden. 

#SamenSterk

Mensen afhouden van hun naasten, terwijl we weten dat contact juist zo belangrijk is, heeft Reinalda enorm geraakt. Carolien Koning: ‘Wij kunnen ons daarom heel goed voorstellen dat onze bewoners/ cliënten hun dierbaren graag weer willen zien en we zijn ook heel blij dat we sinds lange tijd weer een stapje vooruit kunnen. Maar tegelijkertijd is het een risico, als we niet de richtlijnen volgen. Houd alstublieft moed. Onze zorgprofessionals werken vol liefde en inzet. Samen gaan we door en samen komen we hier doorheen!’

Vragen?

De versoepelende maatregelen roepen wellicht verdere vragen op waarbij wij rekenen op ieders begrip. Op de website van het RIVM kunt u terecht voor de meest actuele informatie rond het Coronavirus. Ook is er een landelijk informatienummer ingesteld voor uw vragen over het coronavirus: 0800-1351.