Samen Sterk

25 augustus 2020

We zijn oprecht trots op hetgeen we in de afgelopen periode al met elkaar hebben gedaan in onze strijd tegen het verder oprukken van het coronavirus. Alleen SAMEN kunnen wij ervoor zorgen om de kans op besmetting zoveel mogelijk te voorkomen in het belang van bewoners en medewerkers. We doen er nog steeds alles aan om de omstandigheden zo veilig en zo prettig mogelijk te laten zijn, gegeven de gevolgen van het virus.

Bevestigde besmettingen

Inmiddels zijn een besmette medewerker en bewoner in quarantaine geplaatst in verband met een bevestigde besmetting met het coronavirus. Zodra de symptomen bekend waren, hebben we adequaat gehandeld volgens het protocol van het RIVM. Die richtlijnen van het RIVM volgens we immers nauwgezet. 

Genomen maatregelen

We doen er uiteraard alles aan om verdere verspreiding van het virus te beperken. Alle directe collega’s uit het team van de medewerker zijn in thuisquarantaine gegaan en worden bij klachten getest. Ook is een aantal cliënten uit voorzorg in thuisquarantaine gegaan en getest. Daarnaast hebben wij alle cliënten gevraagd om op hun eigen afdeling te blijven. Wel kunnen zij naar buiten en blijft de huidige bezoekersregeling gehandhaafd met extra voorzorgsmaatregelen, zoals het dragen van een mondkapje. Daarnaast sluiten we het Atrium en het restaurant tot dat er geen besmettingsgevaar meer is. 

Mocht uit de andere testuitslagen blijken dat er meerdere cliënten besmet zijn geraakt, dan gaan wij gebruikmaken van de speciaal ingerichte corona-unit binnen ons verpleeghuis. Dit is een geïsoleerde afdeling waar bewoners die besmet zijn met het coronavirus kunnen verblijven. Op deze manier kunnen we meerdere mensen passende en efficiënte zorg leveren. Familieleden kunnen op deze unit in beperkte mate op bezoek komen, met de nodige voorzorgsmaatregelen en beschermende middelen.

Aandacht voor bewoner en medewerker 
Zoals u vast bekend is, willen we met de grootste zorgvuldigheid voor zorgen dat onze bewoners/cliënten en medewerkers zo min mogelijk risico lopen. Onze medewerkers worden voortdurend geïnformeerd over de status van het virus in Nederland. Ook zijn zij op de hoogte van de besmettelijkheid en het herkennen van de symptomen van het virus. Daarnaast hebben ze veel ervaring met zorgverlening bij voorkomende virussen in de ouderenzorg. Zij zijn voorbereid en werken volgens protocollen.

Veiligheid boven alles

Wij hebben er de afgelopen maanden alles aan gedaan om besmetting in het Reinaldahuis te voorkomen. Onze medewerkers en vrijwilligers houden – ook in hun privéleven – rekening met het feit dat zij hierbij een belangrijke rol spelen. Helaas is het virus, zoals we in heel Nederland merken, niet 100% buiten de deur te houden.

We realiseren ons dat de aangepaste maatregelen ingrijpend zijn. Daarnaast is het allerminst onze bedoeling om mensen ongerust te maken en zullen we er alles aan doen om de quarantaine zo kort mogelijk te laten duren. Maar we willen ook met de grootste zorgvuldigheid ervoor zorgen dat onze bewoners en medewerkers zo min mogelijk risico lopen. Want veiligheid gaat boven alles!

Wij blijven de berichtgeving rond het coronavirus dan ook nauwlettend volgen via het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en ActiZ, de branchevereniging voor zorgorganisaties in Nederland en desgewenst onze maatregelen daarop aanpassen.  

Samen hebben we het virus maandenlang buiten de deur weten te houden. We gaan er nu alles aan doen om het Reinaldahuis samen zo snel mogelijk weer virusvrij te krijgen.