Samenwerking op regionaal niveau voor ouderen aan het coronafront

4 april 2020

Door: redactie Haarlems Dagblad, foto Sint Jacob

Elke ochtend staan de lijnen open tussen alle organisaties voor verpleging, verzorging en thuiszorg voor ouderen in Kennemerland. Op regionaal niveau wordt tijdens een conference call de stand van zaken opgemaakt in de coronacrisis. Moet er worden opgeschaald? Waar kunnen we elkaar helpen? Is alles nog op orde wat betreft beschermingsmiddelen, zuurstoftanks en medicatie? Maar steeds dringender wordt de vraag: hoe gaat het met onze medewerkers?

De afgelopen weken is er natuurlijk veel aandacht geweest voor ouderen en hun naasten die getroffen zijn door alle beperkingen en bedreigingen die het coronavirus heeft opgelegd. Dierbare en kwetsbare mensen raken in een verwarrend isolement omdat de deuren van verpleeghuizen voor al het bezoek zijn gesloten. Alleen in de palliatieve, laatste fase van het leven is beperkt bezoek mogelijk. Deze onmenselijke situatie legt zware druk op medewerkers, vrijwilligers, bewoners en familie. Dat geldt ook voor zelfstandige ouderen die minder bezoek ontvangen of voor wie het ontmoetingscentrum gesloten is.

Dubbel zwaar

Audrey van Schaik van Kennemerhart (10 woonzorgcentra en verpleeghuizen, diverse behandelcentra en meerdere dag- en ontmoetingscentra. Verleent ook diensten op het gebied van wonen, (thuis)zorg en welzijn): ,,Natuurlijk hebben we veel aandacht voor onze cliënten. Het gaat ook allemaal om hen. Hoe kunnen ze ondanks alles toch communiceren met hun familie. Maar onze aandacht is óók bij onze medewerkers. Elke dag gaan zij naar hun werk. Al zitten er kinderen thuis, zijn ouders soms ziek en is het werk dubbel zwaar.’’

Tamara Pieterse van Zorgbalans (12 woonzorglocaties, 9 ontmoetingscentra, 47 thuiszorg- en 22 prettig huisteams): ,,We hebben veel waardering voor de collega’s van wie veel flexibiliteit gevraagd wordt om onder volstrekt andere omstandigheden hun werk te doen. Dan is het wel hartverwarmend om te zien welke waardering er ook van buitenaf op hen afkomt, naast de aandacht vanuit de organisatie.’’

Kennemerhart heeft wel bekend gemaakt dat in een aantal verpleeghuizen besmettingen met het coronavirus zijn geconstateerd, maar dat is een eigen keuze. Andere organisaties volgen de lijn dat alleen de GGD mededelingen doet over de besmettingen. Carolien Koning van Zorggroep Reinalda (twee woonzorglocaties, twee ontmoetingscentra en twee thuiszorgteams) stelt zich reëel op: ,,Bij ons is nog geen besmetting geconstateerd, maar de kans dat het gaat gebeuren bestaat natuurlijk wel.’’

Inmiddels zijn er in Kennemerland drie Covid-units in verpleeghuizen die open staan voor ouderen die besmet zijn, maar geen IC- of ziekenhuiszorg (meer) nodig hebben. Of ouderen die vanuit de thuissituatie niet opgenomen willen of hoeven te worden in het ziekenhuis, maar die het thuis niet meer alleen redden door de besmetting. Of om het werk van de bestaande thuiszorg te verlichten. Een deel van deze cliënten zal palliatieve zorg nodig hebben, bij de anderen is het herstelgericht.

Sint Jacob heeft in de regio zeven woonzorgcentra en de JacobKliniek voor revalidatie. Irma Krieg zag dat veel personeel zich spontaan aanmeldde voor de speciale Covid-unit die net is geopend in de JacobKliniek. Krieg: ,,Natuurlijk zien we onzekerheid onder het personeel over een besmetting, maar ze zetten zich toch met man en macht in. Gelukkig komen er binnenkort meer testen beschikbaar. Dat geeft meer duidelijkheid.’’

Testen

Zekerheid en duidelijkheid komt er ook meer voor personeel in de thuiszorg. Voor mensen in de wijkzorg was het lastig dat het landelijk beleid is dat huisartsen niet of nauwelijks testen bij cliënten in de thuissituatie. Afstand houden en beperkte contacten zijn ook al niet te verenigen bij met name lichamelijke en verpleegkundige zorg aan huis. Er worden persoonlijke beschermingsmiddelen ook in de thuissituatie ingezet. Omdat Zorgbalans een toename ziet van het aantal besmettingen onder thuiswonende ouderen en zij de continuïteit van zorg willen garanderen, starten zij met speciale Corona-teams.

Inge Veenstra, directeur wijkzorg bij Zorgbalans: ,,De teams richten zich op mensen die niet kunnen of willen opgenomen worden in het ziekenhuis of elders. Zodat onze andere thuiszorgteams zich kunnen blijven richten op de zorg aan andere kwetsbare ouderen. Deze Corona-teams worden optimaal gefaciliteerd met beschermingsmiddelen. Met deze maatregelen zien we onze buurtteams aangevuld met deze speciale teams met allemaal verpleegkundigen om toch waar mogelijk goede zorg thuis kunnen blijven bieden.’’

Waar mogelijk is bij de andere buurtteams de zorg omlaag geschaald om bij ziekte onder personeel en toegenomen vraag een reserve te hebben. Audrey van Schaik: ,,Dat doen we in overleg met de cliënten. Zo zijn er wat minder contactmomenten. We zien daar wel begrip voor. De mensen denken mee.’’

De bestuurders hebben afspraken gemaakt voor de zorg aan het eigen personeel. Carolien Koning: ,,Er leven veel vragen, onzekerheden en angsten. Ons maatschappelijk werk en de geestelijke verzorging richt zich nu niet alleen op cliënten maar ook op de medewerkers. We moeten ze verwennen en een hart onder de riem steken.’’