Veel animo voor informatiemiddag vernieuwing Beatrixplein

12 maart 2022

Het was een drukbezochte informatiemiddag over de toekomstige vernieuwing van het Beatrixplein, zaterdag 12 maart jongstleden. Hierbij waren er diverse activiteiten buiten op de Dreef en het Beatrixplein en presentaties binnen in het Reinaldahuis.

De goedbezochte presentaties in het restaurant van het Reinaldahuis gaven een eerste vooruitblik op de globale plannen om van het Beatrixplein en omgeving in de toekomst het bruisende hart van Haarlem-Oost te maken. Het (nieuwe) college van B&W van Haarlem moet deze plannen eerst goedkeuren. Pas daarna kunnen architecten en stadsontwikkelaars de plannen concreter maken. De volgende stappen zullen gefaseerd plaatsvinden. Naar verwachting zijn de eerste concrete vernieuwingen op zijn vroegst over twee zichtbaar. Alles bij elkaar kan de vernieuwing van het Beatrixplein en omgeving zo’n tien tot vijftien jaar duren.

Betrokkenen

De Informatiemiddag werd georganiseerd door de gemeente, Pré Wonen, architecten en stadsontwikkelaars. En met diverse organisaties die hier zijn gevestigd (waaronder Zorggroep Reinalda). Buiten was er een gezellige Informatiemarkt op de Dreef en het Beatrixplein (met informatiekraampjes, sport en spel, activiteiten voor kinderen en muziek).