Weer een stapje vooruit naar een duurzame toekomst

18 februari 2021

Onze gemeente Haarlem heeft de ambitie om in 2040 volledig aardgasvrij en circulair en in 2050 klimaatbestendig te zijn en daar werkt Zorggroep Reinalda graag aan mee. 

Zorggroep Reinalda heeft in 2020 in samenwerking met de VVE van het Reinaldahuis, Woonzorg Nederland en Kennemer Energie, 400 zonnepanelen in gebruik genomen en maakte hiermee mooie stappen richting haar duurzaamheidsambitie. Door het in gebruik nemen van deze zonnepanelen kunnen we een deel energie zelf opwekken.

Hoeveel opgewekte energie?

Om meer inzicht te geven over hoeveel energie wij opwekken vanuit deze zonnepanelen en hoeveel Co2 uitstoot en bomen besparen, leest u hier live. Via deze link kunt u onze milieuregistraties en CO2 footprint in 2019 bekijken.

Naast de in gebruikname van de zonnepanelen, hebben we ook al onze plastic bekers vervangen door “Beautiful Cups”. De duurzame kartonnen bekers. Ook hebben we het bronzen certificaat voor Maatschappelijk Ondernemen en eerder ondertekenden we de Green Deal Zorg 2.0 als onderdeel van het Haarlems Klimaatakkoord. En er volgen nog meer acties tot verduurzaming. Deze zullen we kenbaar maken via onze site, want ook wij kunnen hier nog mooie stappen in zetten.