Zorggroep Reinalda gaat voor duurzaamheid

29 mei 2019

Zorggroep Reinalda ondertekende de Green Deal Zorg 2.0. Dat betekent dat wij aan de slag gaan met de verduurzaming van het Reinaldahuis. De ondertekening van de Green Deal Zorg valt onder het Haarlems Klimaatakkoord.

Zorginstellingen zijn grootverbruikers van energie, water en voedsel. Het doel van de Green Deal Zorg is om in 2030 60% minder CO2 uit te stoten. Dit sluit aan bij de doelen uit het nationale Klimaatakkoord. Robbert Berkhout, wethouder Duurzaamheid: ‘Erg mooi om te zien dat Haarlemse zorginstellingen, zoals Zorggroep Reinalda, steeds duurzamer worden. Reinalda is een grote speler, dus hun deelname aan de Green Deal Zorg en het Haarlems Klimaatakkoord is heel belangrijk.’

Carolien Koning, bestuurder van Zorggroep Reinalda: ‘Als zorgorganisatie hebben wij een voorbeeldfunctie in de gemeente Haarlem. Wij willen laten zien hoe belangrijk wij duurzaamheid vinden en welke effectieve stappen wij nemen. Met het ondertekenen van de Green Deal 2.0 leggen we dit ook officieel vast, voor onszelf èn voor onze omgeving.’

Haarlems Klimaatakkoord
De gemeente Haarlem werkt aan een duurzame, groene en schone stad. De ambitie van Haarlem is om in 2040 aardgasvrij en circulair en in 2050 klimaatbestendig te zijn. Iedereen draagt zijn steentje bij en niemand valt buiten de boot, want alle Haarlemmers zijn nodig om mee te denken hoe we de duurzaamheidsambities samen behalen. Afspraken die volgen uit samenwerkingsverbanden tussen duurzame initiatieven, bedrijven, organisaties en andere partners leggen we vast in het Haarlems Klimaatakkoord. De Green Deal Zorg 2.0 is hier onderdeel van.

Milieuthermometer en Green Deal Zorg
De Milieuthermometer is een van de beloften uit de Green Deal Nederland op weg naar Duurzame zorg, die in 2015 door diverse zorginstellingen is getekend om de verduurzaming te versnellen. De Milieuthermometer is een duurzaamheidstool van het Milieuplatform Zorgsector wat door aangesloten zorginstellingen zelf wordt onderhouden.