Zorggroep Reinalda wil sterker worden

3 april 2019

Om ook in de toekomst goede zorg te kunnen blijven bieden aan onze cliënten, gaat Zorggroep Reinalda de organisatiestructuur aanpassen. Hiermee wil de organisatie de kwetsbaarheid verkleinen en meer gebruik maken van de talenten van medewerkers. Ook gaat de organisatie de kracht van
samenwerking inzetten.

De geringe omvang van Zorggroep Reinalda en de tegelijkertijd toenemende krapte op de arbeidsmarkt heeft ertoe geleid dat er bij Zorggroep Reinalda veranderingen plaatsvinden op de aansturing en structurering van de organisatie.

De belangrijkste veranderingen

We gaan een samenwerking met de Carantegroep aan, een landelijk samenwerkingsverband van in totaal 13 organisaties in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) en de Verstandelijk Gehandicapten zorg (VG). Door deze samenwerking kunnen we een aantal taken dat nu bij slechts enkele personen ligt gezamenlijk uitvoeren en gebruik maken van het zorginhoudelijke en kennisnetwerk dat deze samenwerking biedt. We blijven verder geheel zelfstandig. Daarnaast gaan
we het werk voor onze medewerkers anders inrichten, zodat de zorg dichter bij onze cliënten komt. Onze medewerkers krijgen hierdoor meer eigen regie, verantwoordelijkheid en kunnen hun talenten beter benutten. De zorg en ondersteuning voor onze cliënten blijft op het niveau zoals ze van ons gewend zijn.

Meebewegen

Samenwerking en vernieuwing in wonen, zorg en welzijn is belangrijk. Vooral in een omgeving waarbij de vergrijzing duidelijk zichtbaar is. Veel zorgorganisaties hebben eerder gelijksoortige veranderingen met succes doorgevoerd en daarom hebben wij alle vertrouwen in de uitwerking van onze plannen. Ook hebben De Raad van Toezicht, Ondernemingsraad, Verpleegkundige Adviesraad en Cliëntenraad
inmiddels een positief advies gegeven voor de implementatie.