Kosten en vergoedingen van alle diensten

Als u zorg nodig heeft, komt er een hoop geregel op u af. Want hoe zit het met de kosten en vergoedingen? Met uw eigen bijdrage? En hoe kunt u een indicatie aanvragen voor de benodigde zorg of diensten? De afdeling zorgbemiddeling helpt u hier graag bij. Onze collega’s zijn elke werkdag van 9.00 tot 16.30 uur telefonisch bereikbaar op 023 – 533 81 06.

Hieronder vindt u wat algemene informatie over kosten en vergoedingen binnen Zorggroep Reinalda.

Verpleegappartementen Reinaldahuis

De kosten voor wonen in ons verpleeghuis vallen onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ). U heeft hiervoor een indicatie nodig, die u kunt aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ bepaalt welke zorg u nodig heeft voor uw aandoening of beperking. Voor een verpleegappartement betaalt u een eigen bijdrage. Deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen.

Aanleunwoningen Reinaldahuis en De Roos

In de aanleunwoningen van het Reinaldahuis (huur en koop) en de seniorenwoningen van De Roos (huur) woont u zelfstandig, met eventuele zorg aan huis. Hierbij kunt u denken aan wijkverpleging of het Volledig Pakket Thuis. U kunt daarnaast gebruikmaken van de voorzieningen in het Reinaldahuis en De Roos. De afdeling zorgbemiddeling kan u meer vertellen over kosten en vergoedingen.

Wijkverpleging

De kosten voor wijkverpleging vallen onder de Zorgverzekeringswet (ZVW). U heeft hiervoor een indicatie nodig. Deze kunt u – via de afdeling zorgbemiddeling – aanvragen bij de wijkverpleegkundige. Voor wijkverpleging betaalt u geen eigen bijdrage.

Volledig Pakket Thuis

Met het Volledig Pakket Thuis ontvangt u zorg thuis. De kosten hiervoor vallen onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ). U heeft hiervoor een indicatie nodig, die u kunt aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ bepaalt welke zorg u nodig heeft voor uw aandoening of beperking. Voor het Volledig Pakket Thuis betaalt u een eigen bijdrage. Deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen.

Revalidatie, Palliatieve Zorg en Herstelzorg (ELV)

De kosten voor revalidatie, palliatieve zorg en herstelzorg  vallen onder de Zorgverzekeringswet (ZVW). Dit betekent dat de kosten worden vergoed vanuit uw zorgverzekering. Wel bent u verplicht uw eigen risico aan de zorgverzekering te betalen.

Dagbesteding

De kosten voor deelname aan de dagbesteding vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Hoe dat in uw situatie is, kan de afdeling zorgbemiddeling u vertellen. Onze collega’s kunnen u ook helpen bij het aanvragen van een indicatie. Voor deelname aan de dagbesteding betaalt u een eigen bijdrage. Overigens kunt u ook zonder indicatie deelnemen aan de dagbesteding. In dat geval betaalt u de kosten voor deelname geheel zelf.

Logeren en respijtzorg

U kunt op met of zonder indicatie gebruik maken van een logeerkamer.  Er u kunt op twee manieren een indicatie krijgen: VPT of Wmo. Een Wmo indicatie kunt u via uw gemeente aanvragen. In dat geval betaalt u alleen een eigen bijdrage. Kijk hierboven voor meer informatie over het aanvragen van een VPT. Heeft u andere vragen of logeren en respijtzorg? Neem dan contact op met de afdeling zorgbemiddeling.

Alarmering

Bij sommige aandoeningen vergoedt de zorgverzekeraar de kosten van de persoonsalarmering. Voor de alarmopvolging rekenen wij een klein bedrag dat via een automatische incasso per kwartaal met u verrekend wordt.

Nuttige links voor kosten en vergoedingen