Verwijzers

Wilt u iemand plaatsen bij Zorggroep Reinalda? Of wilt u als verwijzer een cliënt met ons in contact brengen? Hieronder vindt u de belangrijkste telefoonnummers.

De afdeling zorgbemiddeling is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 16.30 uur of via zorgbemiddeling@zorggroepreinalda.nl.

Spoedopname

Bel het CAZHEM Triageteam via 088 – 118 92 11 voor spoedopname. Dit nummer is 24/7 bereikbaar. Op de website van CAZHEM vindt u een overzicht van beschikbare spoedplaatsen in de regio. Onderaan deze pagina leest u meer over CAZHEM.

Geplande zorg

Bel de afdeling zorgbemiddeling via 023 – 533 81 06 voor geriatrische revalidatiezorg (GRZ) of Eerstelijns verblijf (ELV). Zie ook het triageschema:

Het triageschema (klik voor vergroting)

Wijkverpleging

Bel de afdeling zorgbemiddeling via 023 – 533 81 06 voor de mogelijkheden van wijkverpleging of om een afspraak te maken met een wijkverpleegkundige. Wij bieden deze zorg aan bewoners van de aanleunwoningen van het Reinaldahuis en De Roos.

Volledig pakket thuis

Bel de afdeling zorgbemiddeling via 023 – 533 81 06 voor de mogelijkheden van het volledig pakket thuis. Wij bieden deze zorg aan bewoners van de aanleunwoningen van het Reinaldahuis en De Roos.

Wonen en wachtlijsten

Bel de afdeling zorgbemiddeling via 023 – 533 81 06 voor de mogelijkheden van wonen in het Reinaldahuis of De Roos.

Dagbesteding

Bel de afdeling zorgbemiddeling via 023 – 533 81 06 voor de mogelijkheden van dagbesteding.

Intercollegiaal overleg

Bel de afdeling zorgbemiddeling via 023 – 533 81 06 voor overleg met collega’s over een cliënt.

Meer over CAZHEM
Zorggroep Reinalda is aangesloten bij CAZHEM, het Centraal Aanmeldpunt Zorginzet Haarlem En Meer. Dit is een samenwerkingsverband van vier zorgorganisaties in de regio Zuid-Kennemerland. Als verwijzer kunt u 24/7 terecht bij CAZHEM, als ziekenhuisopname niet noodzakelijk is en thuiszorg niet afdoende.